Stapje Vooruit

Bij gedragsproblemen thuis en/of op school

Coach/Counselor geeft de oplossing terug aan het kind, de ouder, leerkracht en basisschool voor vrijwel alle sociaal- emotionele
problemen thuis/school of in je werk als leerkracht.

Stapje Vooruit biedt:

- Het kind directe ondersteuning om het probleem te overwinnen en te komen tot effectief gedrag.

- De ouder(s) tips en tools om het kind hierbij te helpen.

Advies-/oudergesprek(ken) "Postief Opvoeden" Triple P voor al

uw vragen.

- Leerkracht en teams worden adequaat, doelgericht,

praktisch gecoacht en geadviseerd.

Triple P gecertificeerd

 

© StapjeVooruit 2018  -  Scholen  -  Disclaimer