Home

Scholen

Vertrouw op jezelf en straal uit wat je verwacht!

Deskundig op het gebied van het begeleiden van leerlingen en groepen met probleemgedrag. Met mijn praktische kennis en ervaring als leerkrachtencoach, anti-pest-coördinator en gedragsspecialist heb ik een schoolbrede aanpak samen1school ontwikkeld.

Deze praktische effectieve aanpak is er op gericht om sociaal gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag vroegtijdig te signaleren, te registreren en om te buigen.

Preventief + Grenzen = Een sociaal veilige school

Triple P gecertificeerd

 

© StapjeVooruit 2018  -  Disclaimer